Chrześcijański mindfulness

Chrześcijański mindfulness to spotkanie wprowadzające w trening uważności.  

Terminy: 

Spotkanie będzie koncentrować się na doświadczaniu siebie, swojej emocjonalności, pragnień i życia tu i teraz. Zobaczymy kto i co najczęściej wypełnia naszą życiową uwagę. Całość prowadzona warsztatowo będzie okazją do zadania sobie pytań o wartości, którymi kierujemy się w życiu, o naszą pracę, pasje, relacje, odpoczynek, modlitwę.

Podczas tych dni znajdzie się czas na wspólne dzielenie się swoim doświadczeniem, ćwiczenia warsztatowe oraz osobistą modlitwę. Każdego dnia będziemy spotykali się na Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Czym jest mindfulness?

Mindfulness oznacza bycie sobą w każdym doświadczeniu, miejscu i czasie. To dostrzeganie i przyjmowanie naszych myśli, uczuć oraz ciała w teraźniejszości. Posmakujemy tego poprzez zwolnienie tempa oraz pełną szacunku uważność na siebie i na innych. 

Czym jest chrześcijański mindfulness?

Spotkanie z sobą, w odkryciu swojej wartości i piękna, prowadzi do zauważenia Boga, który jest blisko nas. Jezus kierował uwagę na to, co „tu i teraz”. Akcentował wagę przebaczenia (zamknięcia przeszłości) i wolności w planowaniu (nie troszczenia się zbytnio o przyszłość). Chrześcijański mindfulness to poznanie siebie, które ułatwia poznanie działającego Boga.

Plan dnia przyjazdu:

17:45 Spotkanie organizacyjne

18:00 Kolacja

19:00 Msza Święta

20:00 Wprowadzenie do warsztatów